Gedik ahmet paşa vakfı

Gedik Ahmed Paşa kimdir? - Yeni Akit Gazetesi

Hafız Ahmet Paşa Vakfı Kadıköy Hasanpaşa'daki Evkaftan Mazbut Küçük Karamanda Hafız Ahmet Paşa Vakfı'na ait eski eser olarak kabul edilen ev İstanbul Vakıflar 2. …

Gedik Ahmet Pascià - Wikipedia

1482 tarihinde Gedik Ahmet paşa Karamanlılar üzerine gelerek Konyayı muhasaradan kurtardı. Kasım bey de Bunların yaşamaları için vakıf gelirler koymuştu. ve buradaki Osmanlı Amirali Gedik Ahmet Paşa Kalesi'ni ziyaret ve eski bir liman şehri olan Bari'den İstanbul'a dönüş. Geniş katılımın olduğu Sicilya seyahati,  Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde bulunan en eski Afyon Gedik Ahmet Paşa İmâret Camii ve Külliyesi 1472, Afyon Kasım Paşa  Gedik Ahmet Paşa'nın yaptığı yıkıma son veren, adâleti yeniden tesis eden Osmanlı şehzadesidir Cem Sultan. Netice-i kelam, muhalif bir eser olması açısından  Ancak cemiyete hizmet noktasından bakıldığında Sadrazam Kara Ahmed Paşa Vakıf külliyesinin, padişah külliyeleri ile fikir birliği etmişçesine aynı maksat 

Fatih'in fermanı ile vakfın yönetimi, 15. yüzyıldan Cumhuriyet'e kadar Gedik Ahmet Paşa'nın evladı Kebir'leri tarafından yönetilmiştir. 1924 yılında çıkarılan Vakıflar kanunu ile yönetim Gedik Ahmed Paşa ahvadı adına Vakıflar tarafından idare edilmektedir. Vakıf kayıtlarında 15. … Yönetim Kurulu | GEV | Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Gedik Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri . Hülya Gedik – Başkan. Erkan Akten – İdari Başkan Yardımcısı. Mustafa Koçak – Teknik Başkan Yardımcısı. Cezmi Kurtuluş – Muhasip. Ahmet Kesik – … Gedik Ahmet Paşa ve Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii ... Gedik Ahmet Paşa, Vakfiyesinde camiye bir zarar gelmesi durumunda vakıftan elde edilen gelirle tekrar yapılmasını herhangi bir sebepten ötürü yapılamaması durumunda ise gelirin fakirlere dağıtılmasını şart koşmuştur (Karazeybek-Polat vd. 2005: 13). İletişim - Gedik Ahmet Paşa İlkokulu

Bir İktidar Mücadelesi Kurbanı Gedik Ahmet Paşa. Gedik Ahmet Paşa taht mücadelesinde II.Bayezid’in yanında yer aldı. Fakat Bayezid onun yeniçeri ocağı üzerindeki gücünden çekindi ve kendisine olan sadakatinden şüphe duydu. Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa - Vikipedi Daha sonra Mart 1703'te Girit valisi olan Maktulzade Ali Paşa Eğriboz mmuhafızlığa gönderilmesiyle Kalaylıköz Ahmed Paşa Kandiye'ye vali tayin edildi. III. Ahmet, kızlar ağasının tavsiyesiyle Hacı Ahmet Paşa'yı gizlice İstanbul'a davet edip 29 Eylül 1704'te Hasan Paşa'nın yerine vezir-i âzam tâyin etmiştir. Gedik Ahmet Paşa - dinlence.xyz Osmanlı Devlet Adamı, asker. Gedik Ahmet Paşa, Sırbistan’da doğdu. Sultan İkinci Murat döneminde, iç oğlanı olarak saraya girdi ve Fatih Sultan Mehmet zamanında askeri rütbeyle saraydan çıkıp, kısa bir süre Rumeli Beylerbeyliği yaptı. 1462 yılında İshak Paşa’nın yerine Anadolu Beylerbeyliği’ne getirildi.

Afyonkarahisar’daki Gedik Ahmet Paşa Külliyesi’nin günümüze sağlam gelen bölümlerinden biridir Gedik Ahmet Paşa Medresesi. Külliye ve külliyenin önemli bir parçası olan medrese, adını banisinden alır. Bu yapı 1472 yılında inşa edilmiştir. Medresenin mimarı ise Ayaz Ağa’dır. Gedik Ahmet Paşa Medresesi’nin mimarisi dikdörtgen planlı olup, yapımı sırasında

8 Kas 2017 Anahtar Kelimeler: Gedik Ahmed Paşa, Fatih Sultan Mehmed, Kırım,. Osmanlı. için bkz., Ahmet Topbaş, “Gedik Ahmet Paşa ve Vakfı”, II. Gedik Ahmed Paşa, Fatih Sultan Mehmed zamanında sadrazamlık yapmış ile vakfın yönetimi, 15. yüzyıldan Cumhuriyet'e kadar Gedik Ahmet Paşa'nın evladı  21 Nis 2014 Vakıf merkezimiz Gedik Ahmet Paşa Medresesi'nden (Taş Medrese) bir kaç kare.. . (1410) Vakıf kayıtlarında camiden Yıldırım Beyazıt Han Camii olarak bahsedilmektedir. Beylerbeyi ve Anadolu valisi Karagöz Ahmet Paşa 1509 yılında kurduğu Büyük Bedesten Fatih döneminin ünlü Sadrazamı Gedik Ahmet Paşa vakfıdır. Bayezid 'in cülusu üzerine İtalya' dan geri çağrılmış olan Gedik Ahmed Paşa geldiği Cem'in Memlûklere ilticasını haber alan Gedik Ahmed Paşa, şehzadeyi ki gayet mühimdir amma bir ahad vakıf olmaya şöyle bilesin alamet-i şerif üzere  1482 tarihinde Gedik Ahmet paşa Karamanlılar üzerine gelerek Konyayı muhasaradan kurtardı. Kasım bey de Bunların yaşamaları için vakıf gelirler koymuştu. ve buradaki Osmanlı Amirali Gedik Ahmet Paşa Kalesi'ni ziyaret ve eski bir liman şehri olan Bari'den İstanbul'a dönüş. Geniş katılımın olduğu Sicilya seyahati, 


Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi’nin olağan seçimli genel kurul toplantısı 10 Mart Cumartesi günü vakfın faaliyetlerini yürüttüğü Gedik Ahmet Paşa Medresesi’nde (Taş Medrese) gerçekleştirildi.Ensar Vakfı Şube eski Başkanı İbrahim Durgut, beş yıl boyunca büyük bir onurla yürüttüğünü vurguladığı vakfın Şube Başkanlığı görevini yönetim kurulu